Betongsaging og boring

Be om pristilbud

Vi hjelper deg med små og store prosjekt

Vi tilbyr betongsaging og boringstjenester for presisjonshåndtering av betongkonstruksjoner. Ved betongsaging og boring tar vi hensyn til sikkerhet og støvfrihet, og bruker avansert utstyr med innebygde støvavsugssystemer for å redusere støvutslipp og skape en trygg arbeidsplass. Vårt erfarne team har ekspertise innen betongsaging og boring, og vi tar oss av alt fra mindre oppgaver til større prosjekter.

Vi tilbyr

Betongsaging og boring | Vi tilbyr:

  • Betongsaging for å lage dør- og vindusåpninger

  • Oppretting og retting av betongflater

  • Oppretting av sprekker og skader i betong

  • Kjerneboring for montering av rør, ventiler og stolper

  • Betongfjerning for tilpasning og ombygging

Har du behov for betongsagings- eller boretjenester?

La våre erfarne fagfolk ta jobben!

Kontakt oss