Din pålitelige partner for bygg- og anleggstjenester

Dedikert til høy kvalitet og fornøyde kunder

Kontakt oss

Solid kompetanse og erfarne fagfolk

RMB- AS er en bygg- og anleggsbedrift som holder til i Lillestrøm. Vi er opptatt av høy kvalitet i arbeidet vi gjør, og med over 50 velkvalifiserte ansatte som besitter bred erfaring, er vi rustet til å håndtere utfordrende oppgaver og oppfylle de mest krevende kravene fra våre kunder. Vi har arbeidet under krav som BREEAM-NOR, BREEAM-EXCELLENT, Svanemerking med flere . Vi har et sterkt miljøfokus i et tett samarbeid med kunde og våre leverandører. 

Våre etiske retningslinjer

RMB- AS skal alltid oppfylle norsk lov og de kontrakter som er inngått. Vi skal levere i henhold til kvalitet, pris og tid som er avtalt. Vi skal velge løsninger som er i tråd med vår integritet som beviser vår faglige dyktighet, effektivitet, smidighet og ærlighet. Vi aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og økonomiske hensyn skal ikke gå på bekostning av sikkerhet for personer eller miljø. Våre kunder og leverandører er viktige for oss og vi skal opptre høflig og med respekt. Kompetanseutvikling og å fremme kunnskap prioriteres høyt.

Sertifiseringer og godkjenninger

Sentral godkjenning

RMB- AS har oppnådd sentral godkjenning i høye klasser som er relevante for våre tjenester. Dette bekrefter vår evne til å utføre prosjekter i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og gir våre kunder trygghet om at vi har nødvendig kompetanse og erfaring.

Mesterbedrift

Som en anerkjent mesterbedrift, viser RMB- AS vår faglige dyktighet og høye standarder. Vår mesterstatus er et bevis på vårt engasjement for å levere arbeid av høy kvalitet og opprettholde et sterkt omdømme i bransjen.

Godkjent lærebedrift

RMB- AS er stolt av å være en godkjent lærebedrift, hvor vi gir unge mennesker muligheten til å utvikle seg og bli fremtidige fagfolk. Vi legger vekt på opplæring, veiledning og støtte for å bidra til å forme og fremme neste generasjon av talentfulle håndverkere.

StartBank

Vår tilknytning til StartBank bekrefter vår økonomiske stabilitet og evne til å oppfylle kontrakter og forpliktelser. Dette gir våre kunder trygghet for at vi er en pålitelig samarbeidspartner som kan levere prosjekter til rett tid og innenfor avtalte rammer.

VIRKE

Som medlem av VIRKE er RMB- AS en del av et anerkjent nettverk av bedrifter i ulike bransjer. Dette gir oss muligheten til å utveksle kunnskap og erfaring, og holde oss oppdatert på de nyeste trendene og beste praksis innenfor vår sektor.

Totalkontroll

Vår tilknytning til Totalkontroll viser vårt sterke fokus på kvalitetssikring og HMS. Vi tar sikkerheten til våre ansatte, kunder og miljøet på alvor, og implementerer strenge rutiner og tiltak for å sikre at alle våre prosjekter oppfyller høye standarder for sikkerhet og kvalitet.

Vi utdanner fremtidens fagfolk

RMB- AS er stolt av å være en godkjent lærebedrift, og vi setter stor verdi i å utvikle kommende fagpersoner og støtte deres karrierevekst. Vi tror på betydningen av å overføre kunnskap og erfaring til neste generasjon. Hos RMB- AS prioriterer vi kontinuerlig kompetanseutvikling og kunnskapsfremming. Vi investerer aktivt i opplæring og utvikling av vårt team, slik at vi alltid kan levere de mest innovative og effektive løsningene til våre kunder.

Kontakt oss