Miljøpolicy

Kontakt oss

I vår bransje håndterer vi store mengder avfall gjennom året, i form av rive-saneringsarbeider og byggearbeider, for våre kunder.  Vi erkjenner at vår virksomhet har et klima og miljøavtrykk både lokalt og globalt. Vi vil bevisstgjøre oss selv dette faktum og ta vårt ansvar, med å delta i, å sikre fremtiden for kommende generasjoner, natur og fauna. Det er naturlig for oss å være bidragsytere til å redusere avfall og gjenbruke, der dette er mulig på en forsvarlig og bærekraftig måte. Å velge produkter som er kortreist, miljømessige, med så lang levetid som mulig og som er produsert under verdige forhold for involverte arbeidstakere er viktig kriterier i vår produksjon. Det etterstrebes å utføre vårt arbeid, produksjonsmessig effektivt og med minst mulig utslipp. Vår påvirkning er størst i form av miljø og klima og da særlig natur, land, vann og luft. Vårt potensiale ligger i gjenbruk, riktig sortering og utslipp av Co2. For å nå våre mål vil vi ivareta våre ansatte med et utviklende og inkluderende arbeidsliv. Skape tette relasjoner til kunder og leverandører basert på tillit og felles miljøinteresser. Tilhørighet og fellesskap er kilder til gode prosesser for gjennomføring av målene. Vi ønsker å kunne bidra til dette med alle våre samarbeidspartnere. Våre bærekrafts mål og tilknytning er kortfattet oppsummert under og vi ser frem til å kunne være en bidragsyter til å sikre en fremtid. 

Skedsmo 28.08.2023 

Ledelsen 

Signatur - Bente H

Vi anerkjenner vårt ansvar i vår bransje for avfallshåndtering og produktvalg og påvirkningen dette har på klima og miljø. 

Vi erkjenner at vi er en del av en større helhet med tilknytning til mennesker på flere nivå og flere plan.

Beat yesterday

Se våre resultater

Statistikk Miljøfyrtårn