Stort næringsbygg

Wergelandsveien 7

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving rensk i forbindelse med rehabilitering
Oppdragsgiver: Realbygg AS

0
Feed