Moderne leilightesbygg med balkonger

Vittenbergveien

Leilighetskompleks
UTF: Tømrerarbeider
Str.: M2
Budsjett: MNOK
Leiligheteskompleks over flere et.
Ferdigstilles: Vår 2019 

BÅRLIBAKKEN

Nye leiligheter i boligkompleks for Trolleiendom 

Bildekilder: https://trolleiendom.no/wp-content/uploads/2018/01/Utkast-prospekt-Ba%CC%8Arlibakken.pdf

Oppdragsgiver: Betonmast 

Oppstart: August 2018

Ferdigstillelse: April 2019

0
Feed