Gammelt gult skolebygg

Uranienborg skole

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 3 skolebygg
Budsjett: 4,5 MNOK
Deleriving, rensk for renovering av skole i drift
Ferdigstilt: Vår 2019
Oppdragsgiver: Team Bygg Entreprenørforretning AS

0
Feed