Næringsbygg med stillaser

Strømsveien 96

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving - rensk i forbindelse med totalrehabilitering
Ferdigstiles: November 2015
Oppdragsgiver: Entra Utleie AS

0
Feed