Rød ring rundt byggdel omringet av andre bygg

STRØMMEN VERKSTED, Del II

UTF: Riving og miljøsanering
Str.: Gjenstående gunnmurer og fundamenter
Riving av gjennstående fundamenter og murer
Ferdigstilles: Februar 2019
Oppdragsgiver: Consto

0
Feed