Gammelt næringsbygg

Stanseveien 35

UTF/PRO: Riving og miljøsanering, Miljøkartleggingsrapport
Budsjett: 400´ NOK
Delriving rensk
Ferdigstilles: 2018
Oppdragsgiver: Realbygg AS

0
Feed