Riving av bygg med gravemaskin

St. Olavs gate

UTF: Riving og miljøsanering
PRO: Miljøkartleggingsrapport
Str.: 5 200 m2
Budsjett: 2,5 MNOK
Delriving - rensk for rehabilitering innvendig og fasade
Ferdigstiles: Vår 2016
Oppdragsgiver: Moderne Byggfornyelse

0
Feed