Næringsbygg med parkeringsplass

Spireaveien 6

UTF: Riving og miljøsanering
PRO: Miljøkartleggingsrapport
Helriving av næringsbygg over 6 et. for nybygg
Oppdragsgiver: JM Norge AS

0
Feed