Byggets fasade

Smestad Skole, Rælingen kommune

UTF/PRO: Tømrerarbeider, Rivearbeider/Miljøkartleggingsrapport
Str.: 3 500 M2
Budsjett: 88 MNOK
Utviding av barneskole med nybygg tilknyttes gammelt bygg.
Ferdigstilles: Sommer 2019

Utvidelse av eksitsterende skole i drift. Tømrerarbeider ute og inne. Klimavegger, innervegger, viduer dører lister, spiler, inngangsprartier, sembrittplater, panel, gesimser m.m.
Ombygging og nybygg omfatter ca. 3 500 m².

Bildekilde: https://www.betonmasthaehre.no/prosjekter/smestad-skole/

http://www.bygg.no/article/1388463

Oppdragsgiver: Betonmast Romerike AS 
Oppstart: August 2018
Ferdigstillelse: Juni 2019

0
Feed