Skolebygg

Slemdal Skole

UTF: Riving og miljøsannering
Budsjett: 5 MNOK
Deleriving rensk
Ferdigstilles: Vår 2020
Oppdragsgiver: Backe Stor Oslo

0
Feed