Skolebygg

Rud VGS

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 2 000 m2
Budsjett: 3 MNOK
Delriving, rensk for rehabilitering av skole i drift
Ferdigstilt: Juli 2016
Oppdragsgiver: J.I. Bygg AS

0
Feed