Fasade på skolebygget

Ravinen KFS, Rælingen

UTF: Utvendig tømrererarbeid
Oppdragsgiver: Backe Romerike AS
Oppstart: 2.kvartal 2021
Ferdigstilles: 2. kvartal 2022 

Ravinen bygges ved siden av Marikollen Ungomsskole i Rælingen og vil bli en aktiv møteplass og arena som knytter sammen alt som foregår i sentrumsområdet fra før. Samlet vil dette tilføre og tilby innbyggerne og besøkende nye kvaliteter. 

Vi var innleid på utvendig tømrerarbeid. 

Bildekilder:http://ralingen.cosutumpublish, bygg.no/ravinen

0
Feed