Barneskolen sett ovenfra

Råholt barneskole

UTF: Innvendig tømrerarbeid
Oppdragsgiver: Ø.M. FJELD
Oppstart: 2019
Ferdigstilles: Nyåret 2021

Utvidelse av Råholt barneskole i Eidsvoll. Med utvidelsen av skolen kan de nå ta imot nærmere 500 elever. Bygget er totalt på 6800 kvadratmeter.

Vi er innleid på innvendig tømrerarbeid.

Bildekilder: https://www.bygg.no/raholt-barneskole

Næringsavisen: Råholt Barnahage i Eidsvoll

0
Feed