Gammelt gult bybygg

Prinsens gate 2C

UTF: Riving od miljøsanering
Budsjett: 500´ NOK
Delriving rensk
Ferdigstilles: 2018
Oppdragsgiver: Fokus bygg AS

0
Feed