Postens Østlandsterminal

UTF: Tømmerarbeid innvendig og utvendig:
Oppstart: Februar 2023
Ferdigstilling: August 2023
Oppdragsgiver:  Ø.M. FJELD

Her har vi utført bygging av gesimser, bygging innvendige vegger, himlinger, montering av vinduer, dører. Bygging gulv.

0
Feed