Bygate

Osterhaus gate 11

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 1 500 m2
Budsjett: 1,5 MNOK
Delriving, rensk for rehabilitering
Ferdigstilt: Vår 2016
Oppdragsgiver: NP Bygg AS

0
Feed