Bod med resepsjon skilt

NSB, Grorudverksted, Eilert Smiths vei 1

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving rensk
Ferdigstillet: 2017
Oppdragsgiver: Moderne Byggfornyelse AS

0
Feed