Flere boligblokker på rekke

Nordåsen Lusetjern

UTF/PRO: Riving og miljøsanering / Miljøkartliggingsraport
Str.: Borettslag, flere blokker og eneboliger i rekke
Delriving rensk i forbindelse med renovering av tak og annet.
Ferdigstilles: 2018
Oppdragsgiver: Oslo Byggentreprenør AS

0
Feed