Gamle eneboliger

Nestoppen 29

UTF/PRO: Riving og miljøsanering / Miljøkartliggingsrapport
Str.: 6 enboliger i rekke
Budsjett: 450´ NOK
Helriving 6 eneboliger i rekke
Ferdigstilles: 2018
Oppdragsgiver: Privat

0
Feed