Skolebygg i mur med gjerde

Manglerud Skole

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving rensk i forbindelse med rehabilitering av skolen
Ferdigstiles: Vår 2018
Oppdragsgiver: Varden Enterprenør AS

0
Feed