Tomt med bygg under arbeid

Lyngåsen

UTF: Grunnarbeider
Str.: Pågående
Budsjett: Målpris
Gravearbeider i grunn for boligformål
Oppdragsgiver: Graving og Transport AS

0
Feed