Broer mellom bygninger

Kirkegata 15

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 19 000 m2
Delriving, rensk for rehabilitering
Ferdigstilt: Vår 2016
Oppdragsgiver: Bunde Bygg AS

0
Feed