Moderne næringsbygg

Hollendergata 5

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 2 000 m2
Deleriving, rensk for rehabilitering
Ferdigstilt: Vår 2016
Oppdragsgiver: Moderne Byggfornyelse AS

0
Feed