Gammelt næringsbygg

Grønlandsleiret 27

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving rensk for ombygging og påbygg
Ferdigstillet: 2018
Oppdragsgiver: NP Bygg AS

0
Feed