Gammelt skolebygg

Gamle Stabekk skole

UTF: Riving og miljøsanering
Delriving - rensk i forbindelse med rehabilitering av skolen
Ferdigstiles: September 2015
Oppdragsgiver: Bærum Kommune Eindom

0
Feed