Idrettshall med flere baner

Frogner Idrettspark

UTF: Tømrerarbeider
Swimming hundreds of feet beneath the oce

Nybygg av flerbrukshall  på Frogner der vi hadde ansvarsrett for UTF tømrerarbeider. 

Nybygget omfatter ca. 8 440 m².

Bildekilde: http://www.bygg.no/article/1333965?image=dp-image101795-1333967

Oppdragsgiver: Betonmast Romerike
Oppstart: Sensommer/høsten 2017
Ferdigstillelse: Høsten 2018

0
Feed