Stort næringsbygg

Dronning Mauds gate 11

UTF/PRO: Riving og miljøsanering/Miljøkartleggingsrapport
Str: 8 500 m
Budsjett: 4 MNOK
Delriving rensk for påbygg og rehab.
Ferdigstilt: August 2017
Oppdragsgiver: Vedal Entreprenor AS

0
Feed