Næringsbygg med DNB logo

DNB Solliplass

UTF: Riving og miljøsanering
Str: 200 m2
Delriving, rensk for rehabilitering
Ferdigstilt:Aug 2016
Oppdragsgiver: Realbygg AS

0
Feed