Moderne skolebugg med parkeringsplasser

Åssiden VGS

UTF: Riving og miljøsanering
PRO: Miljøkartleggingsrapport
Delriving - rensk av bygg B og E i forbindelse med rehabilitering av skolen
Ferdigstiles: Vår 2016
Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune Eindom FKF

0
Feed